AA-Lonen Loonadministratie

Diensten

 

Wij verzorgen onder andere:

 • periodieke verwerking van de salarissen
 • aangifte loonheffingen per maand of 4-weken
 • periodieke loonopgaven indien van toepassing
 • bijhouden en toepassen van diverse cao's
 • aan- en afmelden werknemers bij diverse instanties zoals:
  • pensioenfonds
  • verzuimverzekering
  • arbodienst 
  • etc.
 • bruto-netto berekening op basis van door u aangeleverde gegevens
 • kostprijsberekening per werknemer
 • opstellen arbeidsovereenkomst
 • gegevens verstrekken t.b.v. verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen
 • jaarloongegevens verstrekken aan diverse instanties
 • ziek- en hersteld melding naar arbodienst en/of verzuimverzekering
 • Subsidie Praktijleren aanvragen
 • etc.

 

Kortom, AA-Lonen kan uw gehele personeels- en salarisadministratie verzorgen. Neem voor een vrijblijvende offerte contact met ons op!

 

 

 

 

                           

 

 

AA-Lonen    info@aa-lonen.nl