AA-Lonen Loonadministratie

Van Arbeidsovereenkomst tot Ziekmelding

NieuwsWettelijk minimum loon per januari 2024
Vanaf 2024 wordt er één bruto uurloon gehanteerd ongeacht hoeveel uren per week de cao voorschrijft.
21 jaar - € 13,27
20 jaar - € 10,62
19 jaar - € 7,96
18 jaar - € 6,64
17 jaar - € 5,24
16 jaar - € 4,58
15 jaar - € 3,98

Verplichte visie op re-integratie zieke werknemer vastleggen per juli 2023
Wat wijzigt per 1 juli 2023?
Het is cruciaal voor de werkgever dat de re-integratie van een zieke werknemer zo soepel mogelijk verloopt. Belangrijk is dat werknemer en de werkgever in gesprek blijven. In de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar wordt daarom bij Artikel 4 toegevoegd, dat de werkgever en werknemer vanaf 1 juli 2023 hun visie op het re-integratietraject in het Plan van aanpak moeten opnemen.
Werknemers en werkgevers moeten straks hun visie vastleggen bij het opstellen van het gezamenlijke Plan van aanpak, het bijstellen daarvan en bij de eerstejaarsevaluatie. Dit is een formele vastlegging van wat er in de praktijk vaak al gebeurde, maar dit wordt straks dus voor iedereen verplicht. De visie is ook verplicht voor eigenrisicodragers voor de ZW.

Nog maar 6 weken loon betalen voor zieke AOW’er
Vanaf 1 juli 2023 hoeft de werkgever nog maar 6 weken loon door te betalen als een werknemer met de AOW-gerechtigde leeftijd door ziekte uitvalt. In de afgelopen tijd is gekeken of werkende AOW’ers jongeren verdringen op de arbeidsmarkt, omdat zij immers goedkoper zijn voor de werkgever. Daar is niets van gebleken en daarom wordt de termijn van loondoorbetaling nog korter.

Arbodienst verplicht
Iedere werkgever is verplicht zich aan te melden bij een arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts. Ook al heeft de werkgever alleen oproepmedewerkers in dienst, het bedrijf moet aangemeld worden bij een dienst naar keuze.


Aanmelden nieuwe werknemer
Indien er een nieuwe werknemer bij u komt werken zijn wij het volgende nodig:

  • Loonbelastingverklaring
  • Kopie id kaart of paspoort voor- en achterkant
  • Contract indien u deze zelf opgesteld heeft
  • Loongegevens en werkschema indien wij het contract gaan opstellen
  • Evt. documenten van UWV / evt. schoolovereenkomst indien leerling / etc.
  • Verdere bijzonderheden
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn